KO File

? Cách mở file .KO? Những phần mềm mở file .KO và sửa file lỗi. Convert Binary KO file sang định dạng khác.

.KO File Extension

   
File name KO File
File Type Linux Kernel Module File
Nhà phát triển N/A
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (32 Bình chọn)

File .KO là file gì?

KO là System Files - Linux Kernel Module File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin module được sử dụng bởi hạt nhân Linux, thành phần trung tâm của hệ điều hành Linux; chứa mã chương trình mở rộng các chức năng của hạt nhân Linux, chẳng hạn như mã cho một trình điều khiển thiết bị máy tính; có thể được nạp mà không cần khởi động lại hệ điều hành; có thể phải phụ thuộc mô-đun cần thiết khác phải được nạp đầu tiên.

What is a KO file?

Module file used by the Linux kernel, the central component of the Linux operating system; contains program code that extends the functionality of the Linux kernel, such as code for a computer device driver; can be loaded without restarting the operating system; may have other required module dependencies that must be loaded first.

Cách mở .KO file

Để mở file .KO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KO do người dùng đóng góp.

  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .KO

File .KO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *