KODE File

? Cách mở file .KODE? Những phần mềm mở file .KODE và sửa file lỗi. Convert N/A KODE file sang định dạng khác.

.KODE File Extension

   
File name KODE File
File Type KodeFile Encrypted File
Nhà phát triển 1SQ Technologies
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (7 Bình chọn)

File .KODE là file gì?

KODE là Encoded Files - KodeFile Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi 1SQ Technologies.

Một tập tin KODE là một tập tin mã hóa được tạo ra bởi 1SQ Technologies KodeFile, một cross-platform, mã hóa (KODE) ứng dụng quan trọng theo yêu cầu. Nó chứa một tập tin, chẳng hạn như một tập tin .docx, .JPG, hoặc MP4, mã hóa với mã hóa AES 256-bit. file KODE chỉ có thể được mở bằng KodeFile sử dụng một khóa giải mã độc đáo.

What is a KODE file?

A KODE file is an encrypted file created by 1SQ Technologies KodeFile, a cross-platform, key-on-demand encryption (KODE) application. It contains a file, such as a .DOCX, .JPG, or .MP4 file, encrypted with AES 256-bit encryption. KODE files can only be opened by KodeFile using a unique decryption key.

Cách mở .KODE file

Để mở file .KODE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KODE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KODE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KODE do người dùng đóng góp.

  • 1SQ Technologies KodeFile

Chuyển đổi file .KODE

File .KODE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *