KON File

? Cách mở file .KON? Những phần mềm mở file .KON và sửa file lỗi. Convert XML KON file sang định dạng khác.

.KON File Extension

   
File name KON File
File Type Yahoo! Widget XML File
Nhà phát triển Yahoo!
Phân loại Text Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.1 ★ (12 Bình chọn)

File .KON là file gì?

KON là Text Files - Yahoo! Widget XML File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Yahoo!.

Chứa mã để chạy một Yahoo! phụ tùng sử dụng Yahoo! Widgets; trước đây được sử dụng bởi các chương trình Konfabulator, được mua bởi Yahoo! năm 2005.

What is a KON file?

Contains code for running a Yahoo! widget using Yahoo! Widgets; previously used by the Konfabulator program, which was bought by Yahoo! in 2005.

Cách mở .KON file

Để mở file .KON click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KON bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KON

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KON do người dùng đóng góp.

  • Yahoo! Widgets
  • Yahoo! Widget Engine
  • Yahoo! Widget Engine
  • Konfabulator
  • STRAKON

Chuyển đổi file .KON

File .KON có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *