KOZ File

? Cách mở file .KOZ? Những phần mềm mở file .KOZ và sửa file lỗi. Convert N/A KOZ file sang định dạng khác.

.KOZ File Extension

   
File name KOZ File
File Type 1Bell Music File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .KOZ là file gì?

KOZ là Audio Files - 1Bell Music File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Sông tải về điện thoại di động từ đầy đủ theo dõi âm nhạc; được sử dụng bởi Bell Canada / Chuông Mobile dành cho điện thoại như Sanyo MM-7500

What is a KOZ file?

Song downloaded to a cell phone from Full Track Music; used by Bell Canada / Bell Mobile for phones such as the Sanyo MM-7500

Cách mở .KOZ file

Để mở file .KOZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KOZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KOZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KOZ do người dùng đóng góp.

  • iTunes
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .KOZ

File .KOZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *