KPG File

? Cách mở file .KPG? Những phần mềm mở file .KPG và sửa file lỗi. Convert N/A KPG file sang định dạng khác.

.KPG File Extension

   
File name KPG File
File Type Kai's Power Goo Graphic
Nhà phát triển Metacreations
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .KPG là file gì?

KPG là Raster Image Files - Kai's Power Goo Graphic, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Metacreations.

file ảnh chỉnh sửa và lưu trong điện Goo Kai, một chương trình mà sử dụng cho cong vênh và bóp méo hình ảnh; hoạt động tốt nhất để thay đổi hình ảnh kỹ thuật số.

What is a KPG file?

Image file edited and saved in Kai's Power Goo, a program that used for warping and distorting images; works best for altering digital photos.

Cách mở .KPG file

Để mở file .KPG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KPG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KPG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KPG do người dùng đóng góp.

  • KP3 Editor
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .KPG

File .KPG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *