KPL File

? Cách mở file .KPL? Những phần mềm mở file .KPL và sửa file lỗi. Convert Text KPL file sang định dạng khác.

.KPL File Extension

   
File name KPL File
File Type 1Kids Programming Language File
Nhà phát triển The Phrogram Company
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .KPL là file gì?

KPL là Developer Files - 1Kids Programming Language File, dưới định dạng Text được phát triển bởi The Phrogram Company.

tập tin mã nguồn viết bằng Kids lập trình ngôn ngữ (KPL); chứa mã chương trình, trong đó có ý kiến, khai báo biến, chức năng, và các yếu tố lập trình khác; được sử dụng bởi các sinh viên để lưu trữ các chương trình giáo dục trong môi trường học tập.

What is a KPL file?

Source code file written in the Kids Programming Language (KPL); contains program code, including comments, variable declarations, functions, and other programming elements; used by students to store educational programs in learning environments.

Cách mở .KPL file

Để mở file .KPL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KPL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KPL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KPL do người dùng đóng góp.

  • KaraFun Player
  • KaraFun
  • KaraFun
  • SonicStage for LISMO
  • Karma
  • KaraFun Studio
  • KaraFun Studio

Chuyển đổi file .KPL

File .KPL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *