KPP File

? Cách mở file .KPP? Những phần mềm mở file .KPP và sửa file lỗi. Convert N/A KPP file sang định dạng khác.

.KPP File Extension

   
File name KPP File
File Type Kid Pix Presentation
Nhà phát triển The Learning Company
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .KPP là file gì?

KPP là Data Files - Kid Pix Presentation, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The Learning Company.

Trình diễn được tạo với Kid Pix, một chương trình sáng tạo nghệ thuật cho trẻ em; chứa slide với hình ảnh khác nhau và các đối tượng có thể được phát lại dưới dạng trình chiếu; có thể được xuất khẩu từ Kid Pix bằng cách chọn "Slideshow To Go" tùy chọn.

What is a KPP file?

Presentation created with Kid Pix, an artistic creation program for kids; contains slides with various pictures and objects that can be played back as a slide show; can be exported from Kid Pix by selecting the "SlideShow To Go" option.

Cách mở .KPP file

Để mở file .KPP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KPP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KPP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KPP do người dùng đóng góp.

  • KP3 Editor
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Kid Pix Deluxe
  • Kid Pix Deluxe 3D Trial
  • KoolPlaya
  • KoolPlaya

Chuyển đổi file .KPP

File .KPP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *