KPS File

? Cách mở file .KPS? Những phần mềm mở file .KPS và sửa file lỗi. Convert N/A KPS file sang định dạng khác.

.KPS File Extension

   
File name KPS File
File Type Keyman Developer Package Source File
Nhà phát triển Tavultesoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .KPS là file gì?

KPS là Developer Files - Keyman Developer Package Source File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Tavultesoft.

tập tin Một KPS chứa thông tin gói và được tạo ra bởi nhà phát triển Keyman, một chương trình dùng để tạo, chỉnh sửa và phân phối bàn phím số. Nó lưu trữ thông tin mà quy dịnh loại file nên được bao gồm trong gói khi biên dịch vào một tập tin gói KMP Keyman.

What is a KPS file?

A KPS file contains package information and is created by Keyman Developer, a program used to create, edit, and distribute digital keyboards. It stores information that specifies which files should be included in the package when compiled into a KMP Keyman package file.

Cách mở .KPS file

Để mở file .KPS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KPS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KPS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KPS do người dùng đóng góp.

  • Tavultesoft Keyman Developer
  • Techsoft PixEdit
  • Techsoft PixEdit
  • KParser
  • KPS Blanketsystem
  • KewPowerPlus
  • KewPowerPlus

Chuyển đổi file .KPS

File .KPS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *