KPX File

? Cách mở file .KPX? Những phần mềm mở file .KPX và sửa file lỗi. Convert N/A KPX file sang định dạng khác.

.KPX File Extension

   
File name KPX File
File Type Kid Pix Picture
Nhà phát triển The Learning Company
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.4 ★ (8 Bình chọn)

File .KPX là file gì?

KPX là Data Files - Kid Pix Picture, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The Learning Company.

What is a KPX file?

Picture or painting created with Kid Pix, an art creation program for kids; may be exported from a scene or painting created with the Kid Pix Paint Zone; saved in a cross-platform format that can be viewed with both the Macintosh and Windows versions of Kid Pix.

Cách mở .KPX file

Để mở file .KPX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KPX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KPX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KPX do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Kid Pix Deluxe
  • Kid Pix Deluxe
  • Kid Pix Deluxe 3D Trial
  • STRATA VIEW
  • Kid Pix Deluxe 3D
  • Kid Pix Deluxe 3D

Chuyển đổi file .KPX

File .KPX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *