KRA File

? Cách mở file .KRA? Những phần mềm mở file .KRA và sửa file lỗi. Convert Zip KRA file sang định dạng khác.

.KRA File Extension

   
File name KRA File
File Type Krita Image Document
Nhà phát triển Krita
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.6 ★ (8 Bình chọn)

File .KRA là file gì?

KRA là Raster Image Files - Krita Image Document, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Krita.

tập tin Một KRA là một tập tin ảnh được tạo ra bởi Krita, một nền tảng mã nguồn mở trình biên tập đồ họa raster. Đây là định dạng gốc sử dụng để lưu tập tin trong Krita và có thể bao gồm các lớp hình ảnh, adjustment layers, trợ lý, mặt nạ, không gian màu sắc, và các yếu tố Krita cụ thể khác. file KRA tương tự như các file được sử dụng bởi các biên tập viên ảnh khác, chẳng hạn như các file PSD được sử dụng bởi phần mềm Adobe Photoshop và .XCF làm việc tập tin được sử dụng bởi GIMP.

What is a KRA file?

A KRA file is an image file created by Krita, a cross-platform, open source raster graphics editor. It is the native format used to save files in Krita and may include image layers, adjustment layers, assistants, masks, color spaces, and other Krita-specific elements. KRA files are similar to working files used by other image editors, such as .PSD files used by Adobe Photoshop and .XCF files used by GIMP.

Cách mở .KRA file

Để mở file .KRA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KRA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KRA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KRA do người dùng đóng góp.

  • Krita
  • Kontomanager f. Forderungen
  • Kontomanager f. Forderungen

Chuyển đổi file .KRA

File .KRA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *