KRAB File

? Cách mở file .KRAB? Những phần mềm mở file .KRAB và sửa file lỗi. Convert N/A KRAB file sang định dạng khác.

.KRAB File Extension

   
File name KRAB File
File Type GandCrab V4 Ransomware Encrypted File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.8 ★ (8 Bình chọn)

File .KRAB là file gì?

KRAB là Encoded Files - GandCrab V4 Ransomware Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một tập tin Krab là một tập tin được mã hóa bởi virus GandCrab V4, một con ngựa Trojan sử dụng bởi tội phạm mạng. Nó chứa tập tin của người dùng, chẳng hạn như một XLSX hoặc MP4 tập tin, mã hóa với thuật toán Salsa20. file Krab đã trở thành phổ biến trong tháng 7 năm 2018 và tương tự như file .GDCB.

What is a KRAB file?

A KRAB file is a file encrypted by the GandCrab V4 virus, a trojan horse utilized by cybercriminals. It contains a user's file, such as a .XLSX or .MP4 file, encrypted with the Salsa20 algorithm. KRAB files became prevalent in July 2018 and are similar to .GDCB files.

Cách mở .KRAB file

Để mở file .KRAB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KRAB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KRAB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KRAB do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .KRAB

File .KRAB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *