KRC File

? Cách mở file .KRC? Những phần mềm mở file .KRC và sửa file lỗi. Convert N/A KRC file sang định dạng khác.

.KRC File Extension

   
File name KRC File
File Type Mouse and Key Recorder Macro File
Nhà phát triển Kra-Tronic Corporation
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .KRC là file gì?

KRC là Data Files - Mouse and Key Recorder Macro File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Kra-Tronic Corporation.

tập tin Một KRC chứa macro tạo ra bởi Chuột và ghi Key, một chương trình dùng để ghi và phát lại chuột hành động và tổ hợp phím. Nó lưu trữ một vĩ mô, trong đó bao gồm cú click chuột và tổ hợp phím ghi lại bởi một người dùng để tự động hóa tác vụ thông thường trên một máy tính, chẳng hạn như di chuyển file đến một vị trí khác hoặc thay đổi một hình ảnh trong một trình biên tập ảnh.

What is a KRC file?

A KRC file contains a macro created by Mouse and Key Recorder, a program used to record and replay mouse actions and keystrokes. It stores a macro, which consists of mouse clicks and keystrokes recorded by a user to automate common tasks on a computer, such as moving files to another location or modifying an image in an image editor.

Cách mở .KRC file

Để mở file .KRC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KRC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KRC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KRC do người dùng đóng góp.

  • Kra-Tronic Corporation Mouse and Key Recorder
  • KEYENCE THERMO PRO V
  • KEYENCE THERMO PRO V
  • KEYENCE THERMO PRO
  • KuGou7
  • Kramer Room Connectivity Configurator
  • Kramer Room Connectivity Configurator

Chuyển đổi file .KRC

File .KRC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *