KRZ File

? Cách mở file .KRZ? Những phần mềm mở file .KRZ và sửa file lỗi. Convert N/A KRZ file sang định dạng khác.

.KRZ File Extension

   
File name KRZ File
File Type Kurzweil K2000 File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .KRZ là file gì?

KRZ là Audio Files - Kurzweil K2000 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng file sử dụng để lưu dữ liệu từ một tổng hợp Kurzweil K2600 vào đĩa mềm; có thể chứa dữ liệu MIDI, mẫu, và thông tin bài hát.

What is a KRZ file?

File format used for saving data from a Kurzweil K2600 synthesizer to a floppy disk; may contain MIDI data, samples, and song information.

Cách mở .KRZ file

Để mở file .KRZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KRZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KRZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KRZ do người dùng đóng góp.

  • Translator Free
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Husqvarna Viking Cross Stitcher
  • TRANSLATOR
  • 5DCrossStitcher
  • 5DCrossStitcher

Chuyển đổi file .KRZ

File .KRZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *