KSH File

KSH là Executable Files - Unix Korn Shell Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.KSH File Extension

   
File name KSH File
File Type Unix Korn Shell Script
Nhà phát triển N/A
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (7 Bình chọn)

File .KSH là file gì?

KSH là Executable Files - Unix Korn Shell Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Script được viết cho hệ điều hành Unix; chứa một danh sách các lệnh có thể được chạy trong một Korn Shell hay Bourne-Again Shell; có thể được xem và chỉnh sửa với một trình soạn thảo văn bản.

What is a KSH file?

Script written for the Unix operating system; contains a list of commands that can be run within a Korn Shell or Bourne-Again Shell; can be viewed and edited with a text editor.

Phần mềm mở file .KSH

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KSH do filegi.com tổng hợp.

  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • TextPad

Chuyển đổi file .KSH

           

File .KSH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *