KSH File

? Cách mở file .KSH? Những phần mềm mở file .KSH và sửa file lỗi. Convert N/A KSH file sang định dạng khác.

.KSH File Extension

   
File name KSH File
File Type Unix Korn Shell Script
Nhà phát triển N/A
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (7 Bình chọn)

File .KSH là file gì?

KSH là Executable Files - Unix Korn Shell Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Script được viết cho hệ điều hành Unix; chứa một danh sách các lệnh có thể được chạy trong một Korn Shell hay Bourne-Again Shell; có thể được xem và chỉnh sửa với một trình soạn thảo văn bản.

What is a KSH file?

Script written for the Unix operating system; contains a list of commands that can be run within a Korn Shell or Bourne-Again Shell; can be viewed and edited with a text editor.

Cách mở .KSH file

Để mở file .KSH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KSH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KSH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KSH do người dùng đóng góp.

  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • TextPad

Chuyển đổi file .KSH

File .KSH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *