KT2 File

? Cách mở file .KT2? Những phần mềm mở file .KT2 và sửa file lỗi. Convert N/A KT2 file sang định dạng khác.

.KT2 File Extension

   
File name KT2 File
File Type Battery 2 Drum Kit File
Nhà phát triển Native Instruments
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .KT2 là file gì?

KT2 là Audio Files - Battery 2 Drum Kit File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Native Instruments.

Tập tin được sử dụng bởi pin, một chương trình tạo nhịp trống và âm thanh từ các mẫu trống âm thanh; chứa các mô tả và các mẫu âm thanh một loại bộ trống đặc biệt, chẳng hạn như một rock Kit hoặc Jazz Kit; bao gồm các mẫu âm thanh bộ cho trống bass, bẫy trống, hi-nón, bộ gõ, toms, và chũm chọe.

What is a KT2 file?

File used by Battery, a program that creates drum rhythms and sounds from drum audio samples; contains descriptions and sound samples a particular drum kit type, such as a Rock Kit or Jazz Kit; includes kit sound samples for bass drum, snare drum, hi-hats, percussion, toms, and cymbals.

Cách mở .KT2 file

Để mở file .KT2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KT2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KT2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KT2 do người dùng đóng góp.

  • Native Instruments Battery

Chuyển đổi file .KT2

File .KT2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *