KT3 File

? Cách mở file .KT3? Những phần mềm mở file .KT3 và sửa file lỗi. Convert N/A KT3 file sang định dạng khác.

.KT3 File Extension

   
File name KT3 File
File Type Battery 3 Drum Kit File
Nhà phát triển Native Instruments
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .KT3 là file gì?

KT3 là Audio Files - Battery 3 Drum Kit File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Native Instruments.

File được sử dụng bởi Pin 3, một chương trình mà sử dụng trống mẫu âm thanh để tạo ra nhịp điệu trống và âm thanh; chứa các mô tả và các mẫu âm thanh với nhiều loại bộ trống khác nhau, chẳng hạn như một Kit Jazz hay Rock Kit; bao gồm các mẫu âm thanh bộ cho bẫy trống, trống bass, toms, hi-nón, và chũm chọe.

What is a KT3 file?

File used by Battery 3, a program that uses drum audio samples to create drum rhythms and sounds; contains descriptions and sound samples for different drum kit types, such as a Jazz Kit or Rock Kit; includes kit sound samples for snare drum, bass drum, toms, hi-hats, and cymbals.

Cách mở .KT3 file

Để mở file .KT3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KT3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KT3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KT3 do người dùng đóng góp.

  • Native Instruments Battery
  • REAPER
  • REAPER
  • Media Player Classic
  • KeyText

Chuyển đổi file .KT3

File .KT3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *