KTH File

? Cách mở file .KTH? Những phần mềm mở file .KTH và sửa file lỗi. Convert Binary KTH file sang định dạng khác.

.KTH File Extension

   
File name KTH File
File Type Keynote Theme
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .KTH là file gì?

KTH là Data Files - Keynote Theme, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

chủ đề trình bày tập tin được sử dụng bởi Keynote, một chương trình của Apple iWork sử dụng để tạo các bài thuyết trình; chứa các đồ họa, phông chữ, và các thiết lập bố trí mặc định cho một bài thuyết trình; sử dụng để lưu các mẫu trình bày.

What is a KTH file?

Presentation theme file used by Keynote, an Apple iWork program used to create presentations; contains the default graphics, fonts, and layout settings for a presentation; used for saving presentation templates.

Cách mở .KTH file

Để mở file .KTH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KTH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KTH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KTH do người dùng đóng góp.

  • Apple Keynote
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .KTH

File .KTH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *