KTP File

? Cách mở file .KTP? Những phần mềm mở file .KTP và sửa file lỗi. Convert N/A KTP file sang định dạng khác.

.KTP File Extension

   
File name KTP File
File Type Kinetic Project Template
Nhà phát triển Cakewalk
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .KTP là file gì?

KTP là Audio Files - Kinetic Project Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Cakewalk.

Mẫu dự án âm thanh được sử dụng bởi Kinetic, một chương trình được sử dụng để tạo ra âm nhạc điện tử; tiết kiệm các bản vá lỗi cụ và vòng âm thanh có thể được tái sử dụng khi tạo dự án âm thanh mới (.KIN tập tin).

What is a KTP file?

Audio project template used by Kinetic, a program used for creating electronic music; saves instrument patches and audio loops that can be reused when creating new audio projects (.KIN files).

Cách mở .KTP file

Để mở file .KTP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KTP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KTP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KTP do người dùng đóng góp.

  • Cakewalk SONAR X3
  • Kinetic
  • Kinetic
  • Trax Attendance Manager
  • iKaraoke TunePrompter

Chuyển đổi file .KTP

File .KTP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *