KTZ File

? Cách mở file .KTZ? Những phần mềm mở file .KTZ và sửa file lỗi. Convert N/A KTZ file sang định dạng khác.

.KTZ File Extension

   
File name KTZ File
File Type Kahootz Project File
Nhà phát triển ACTF
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .KTZ là file gì?

KTZ là 3D Image Files - Kahootz Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ACTF.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Kahootz, một chương trình giáo dục cho phép các sinh viên để tạo và khám phá thế giới 3D; tiết kiệm một cảnh 3D và có thể bao gồm chuỗi hoạt hình; thường được sử dụng để tạo ra các câu đố nhỏ hoặc trò chơi.

What is a KTZ file?

Project file created by Kahootz, an educational program that allows students to create and explore 3D worlds; saves a 3D scene and can include animation sequences; often used for creating small puzzles or games.

Cách mở .KTZ file

Để mở file .KTZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KTZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KTZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KTZ do người dùng đóng góp.

  • ACTF Kahootz
  • Director Shockwave Studio
  • Director Shockwave Studio

Chuyển đổi file .KTZ

File .KTZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *