KUIP File

? Cách mở file .KUIP? Những phần mềm mở file .KUIP và sửa file lỗi. Convert XML KUIP file sang định dạng khác.

.KUIP File Extension

   
File name KUIP File
File Type Kingsoft Office Personalization File
Nhà phát triển Kingsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (6 Bình chọn)

File .KUIP là file gì?

KUIP là Settings Files - Kingsoft Office Personalization File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Kingsoft.

Cá nhân tập tin được sử dụng bởi WPS Office (trước đây được biết đến như Kingsoft Office), một bộ phần mềm văn phòng bao gồm Writer, Spreadsheets, và các ứng dụng trình bày; chứa thông tin sử dụng để cấu hình giao diện người dùng của ứng dụng, bao gồm các chủ đề, phong cách, và chức năng.

What is a KUIP file?

Personalization file used by WPS Office (previously known as Kingsoft Office), an office suite which includes the Writer, Spreadsheets, and Presentation applications; contains information used to configure the application's user interface, which includes the theme, style, and functionality.

Cách mở .KUIP file

Để mở file .KUIP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KUIP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KUIP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KUIP do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .KUIP

File .KUIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *