KVTML File

? Cách mở file .KVTML? Những phần mềm mở file .KVTML và sửa file lỗi. Convert XML KVTML file sang định dạng khác.

.KVTML File Extension

   
File name KVTML File
File Type KWordQuiz File
Nhà phát triển The KDE Education Project
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .KVTML là file gì?

KVTML là Data Files - KWordQuiz File, dưới định dạng XML được phát triển bởi The KDE Education Project.

Tập tin được sử dụng bởi KWordQuiz, một thẻ flash "giáo dục giải trí" ứng dụng là một phần của Dự án KDE Giáo dục; lưu trữ thông tin về một bộ các thẻ flash sử dụng XML định dạng; bao gồm các văn bản cho mặt trước và mặt sau của mỗi thẻ; có thể được sử dụng để tải dữ liệu cho nhiều câu đố lựa chọn, hoặc phạm từ vựng vào bộ nhớ.

What is a KVTML file?

File used by KWordQuiz, a flash card "edutainment" application that is part of The KDE Education Project; stores information about a set of flash cards using XML formatting; includes the text for the front and back of each card; can be used to load data for multiple choice quizzes, or for committing vocabularies to memory.

Cách mở .KVTML file

Để mở file .KVTML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KVTML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KVTML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KVTML do người dùng đóng góp.

  • The KDE Education Project Parley
  • The KDE Education Project KWordQuiz
  • The KDE Education Project KWordQuiz
  • The KDE Education Project KVocTrain

Chuyển đổi file .KVTML

File .KVTML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *