KWD File

? Cách mở file .KWD? Những phần mềm mở file .KWD và sửa file lỗi. Convert N/A KWD file sang định dạng khác.

.KWD File Extension

   
File name KWD File
File Type KWord Document
Nhà phát triển KDE
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .KWD là file gì?

KWD là Text Files - KWord Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi KDE.

tài liệu văn bản được tạo ra với KWord, một xử lý văn bản và chế bản điện tử chương trình khung dựa trên; bao gồm trang định dạng tùy chọn nâng cao và sử dụng style sheets đoạn để áp dụng phong cách cho văn bản, bảng biểu, cột, biên giới, vv

What is a KWD file?

Text document created with KWord, a frame-based word-processing and desktop publishing program; includes advanced page formatting options and uses paragraph style sheets to apply styles to text, tables, columns, borders, etc.

Cách mở .KWD file

Để mở file .KWD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KWD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KWD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KWD do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .KWD

File .KWD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *