KWREPLAY File

? Cách mở file .KWREPLAY? Những phần mềm mở file .KWREPLAY và sửa file lỗi. Convert N/A KWREPLAY file sang định dạng khác.

.KWREPLAY File Extension

   
File name KWREPLAY File
File Type Command & Conquer 3 Replay File
Nhà phát triển Electronic Arts
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .KWREPLAY là file gì?

KWREPLAY là Game Files - Command & Conquer 3 Replay File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Electronic Arts.

Ghi âm của một chiến dịch từ Command & Conquer 3: Kane Wrath, một game chiến thuật thời gian thực; tiết kiệm toàn bộ gameplay từ một chiến dịch để nó có thể được phát lại sau một thời gian; thường lưu dưới dạng "filename.KWReplay."

What is a KWREPLAY file?

Recording of a campaign from Command and Conquer 3: Kane's Wrath, a real-time strategy game; saves the entire gameplay from a campaign so that it can be played back at a later time; typically saved as "filename.KWReplay."

Cách mở .KWREPLAY file

Để mở file .KWREPLAY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KWREPLAY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KWREPLAY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KWREPLAY do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .KWREPLAY

File .KWREPLAY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *