KX File

? Cách mở file .KX? Những phần mềm mở file .KX và sửa file lỗi. Convert N/A KX file sang định dạng khác.

.KX File Extension

   
File name KX File
File Type KiXtart Tokenized Script File
Nhà phát triển KiXtart
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .KX là file gì?

KX là Executable Files - KiXtart Tokenized Script File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi KiXtart.

tập tin Một KX là một phiên bản của tập tin tokenized .KIX viết bằng ngôn ngữ kịch bản KiXtart. Đây là một kịch bản mà là nhỏ hơn và có thể được xử lý nhanh hơn so với kịch bản KIX. Các tập tin được mã hóa và có chứa một chữ ký để bảo vệ khỏi bất kỳ thay đổi bất ngờ trong kịch bản.

What is a KX file?

A KX file is a tokenized version of the .KIX file written in the KiXtart scripting language. It is a script that is smaller and can be processed faster than KIX scripts. The file is encrypted and contains a signature for protection from any accidental changes in the script.

Cách mở .KX file

Để mở file .KX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KX do người dùng đóng góp.

  • KiXtart
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus

Chuyển đổi file .KX

File .KX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *