KYR File

? Cách mở file .KYR? Những phần mềm mở file .KYR và sửa file lỗi. Convert N/A KYR file sang định dạng khác.

.KYR File Extension

   
File name KYR File
File Type Lotus Domino Key Ring File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .KYR là file gì?

KYR là Misc Files - Lotus Domino Key Ring File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

Mật khẩu bảo vệ tập tin nhị phân mà các cửa hàng đảm bảo chứng chỉ trên máy chủ Lotus Domino; được sử dụng để chứng thực SSL và kết nối an toàn khác; phải có chữ ký xác nhận của cơ quan có giá trị.

What is a KYR file?

Password-protected binary file that stores secure certificates on a Lotus Domino server; used for authenticating SSL and other secure connections; must be signed by a certifying authority to be valid.

Cách mở .KYR file

Để mở file .KYR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KYR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KYR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KYR do người dùng đóng góp.

  • IBM Lotus Notes
  • IBM Domino
  • IBM Domino

Chuyển đổi file .KYR

File .KYR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *