KYS File

? Cách mở file .KYS? Những phần mềm mở file .KYS và sửa file lỗi. Convert N/A KYS file sang định dạng khác.

.KYS File Extension

   
File name KYS File
File Type Adobe Photoshop Keyboard Shortcuts File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (10 Bình chọn)

File .KYS là file gì?

KYS là Settings Files - Adobe Photoshop Keyboard Shortcuts File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin Một KYS chứa các phím tắt được tạo ra bởi Photoshop, một biên tập chương trình đồ họa chuyên nghiệp. Nó tiết kiệm cho tổ hợp phím tùy chỉnh sử dụng để tùy chọn menu kích hoạt và các lệnh khác. file KYS cho phép các phím tắt được phục hồi giữa bản cài đặt của Photoshop.

What is a KYS file?

A KYS file contains keyboard shortcuts created by Photoshop, a professional graphics editing program. It saves custom key combinations used to trigger menu options and other commands. KYS files allow shortcuts to be restored between installations of Photoshop.

Cách mở .KYS file

Để mở file .KYS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KYS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KYS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KYS do người dùng đóng góp.

  • Adobe Illustrator 2020
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Premiere Elements
  • Adobe Premiere Pro CC
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop Extended

Chuyển đổi file .KYS

File .KYS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *