L4D File

? Cách mở file .L4D? Những phần mềm mở file .L4D và sửa file lỗi. Convert N/A L4D file sang định dạng khác.

.L4D File Extension

   
File name L4D File
File Type Cinema 4D Layout File
Nhà phát triển MAXON Computer
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (4 Bình chọn)

File .L4D là file gì?

L4D là Settings Files - Cinema 4D Layout File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MAXON Computer.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi Cinema 4D, một ứng dụng mô hình 3D; tiết kiệm một cách bố trí không gian làm việc và bao gồm các vị trí của thanh công cụ, bảng màu và vải chỉnh sửa; có thể được sử dụng để thiết lập cấu hình màn hình đơn hoặc kép.

What is a L4D file?

Settings file created by Cinema 4D, a 3D modeling application; saves a workspace layout and includes the positions of toolbars, palettes, and the editing canvas; can be used for setting up single or dual monitor configurations.

Cách mở .L4D file

Để mở file .L4D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .L4D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .L4D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .L4D do người dùng đóng góp.

  • MAXON Cinema 4D

Chuyển đổi file .L4D

File .L4D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *