L6T File

? Cách mở file .L6T? Những phần mềm mở file .L6T và sửa file lỗi. Convert N/A L6T file sang định dạng khác.

.L6T File Extension

   
File name L6T File
File Type Line 6 Tone File
Nhà phát triển Line 6
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .L6T là file gì?

L6T là Data Files - Line 6 Tone File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Line 6.

định dạng giọng Guitar phát triển bởi dòng 6 mà cây đàn guitar cửa hàng tùy chỉnh amp và tủ mô hình; có thể được mở và chỉnh sửa trên một máy tính sử dụng phần mềm Line 6 và chuyển giao cho một hộp hiệu lực thi hành X3 PODxt hoặc POD qua USB.

What is a L6T file?

Guitar tone format developed by Line 6 that stores custom guitar amp and cabinet models; can be opened and edited on a computer using Line 6 software and transferred to a PODxt or POD X3 effect box via USB.

Cách mở .L6T file

Để mở file .L6T click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .L6T bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .L6T

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .L6T do người dùng đóng góp.

  • GearBox
  • Reason
  • Reason
  • POD Farm
  • Reason Limited
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .L6T

File .L6T có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *