LABEL File

? Cách mở file .LABEL? Những phần mềm mở file .LABEL và sửa file lỗi. Convert XML LABEL file sang định dạng khác.

.LABEL File Extension

   
File name LABEL File
File Type DYMO Label File
Nhà phát triển DYMO
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .LABEL là file gì?

LABEL là Data Files - DYMO Label File, dưới định dạng XML được phát triển bởi DYMO.

Một tập tin LABEL là một tập tin được sử dụng bởi máy in DYMO, chuyên in nhãn. Nó chứa thông tin về việc thiết kế và bố trí của một nhãn để in các mục đích. file LABEL bao gồm định hướng giấy, tên giấy, tọa độ vẽ, vị trí các đối tượng chữ, cỡ chữ, và thông tin đối tượng.

What is a LABEL file?

A LABEL file is a file used by DYMO printers, which specialize in printing labels. It contains information about the design and layout of a label for printing purposes. LABEL files include paper orientation, paper name, drawing coordinates, text object placement, font size, and object information.

Cách mở .LABEL file

Để mở file .LABEL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LABEL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LABEL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LABEL do người dùng đóng góp.

  • DYMO Label
  • DYMO Label Software
  • DYMO Label Software

Chuyển đổi file .LABEL

File .LABEL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *