LABY File

? Cách mở file .LABY? Những phần mềm mở file .LABY và sửa file lỗi. Convert Text LABY file sang định dạng khác.

.LABY File Extension

   
File name LABY File
File Type Laby Level File
Nhà phát triển Laby
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .LABY là file gì?

LABY là Game Files - Laby Level File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Laby.

Tập tin được sử dụng bởi Laby, một trò chơi mà học sinh học kỹ thuật lập trình đơn giản bằng cách hướng dẫn kiến ​​thông qua mê cung đến nơi an toàn; chứa một đại diện văn bản đơn giản của một bản đồ 2D; sử dụng ký tự đặc biệt cho kiến, tường, mạng nhện, và thoát khỏi tuyến đường.

What is a LABY file?

File used by Laby, a game where students learn simple programming techniques by guiding ants through labyrinths to safety; contains a plain text representation of a 2D map; uses special characters for ants, walls, spider webs, and escape routes.

Cách mở .LABY file

Để mở file .LABY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LABY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LABY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LABY do người dùng đóng góp.

  • Laby

Chuyển đổi file .LABY

File .LABY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *