LACCDB File

? Cách mở file .LACCDB? Những phần mềm mở file .LACCDB và sửa file lỗi. Convert N/A LACCDB file sang định dạng khác.

.LACCDB File Extension

   
File name LACCDB File
File Type Microsoft Access Lock File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (52 Bình chọn)

File .LACCDB là file gì?

LACCDB là Data Files - Microsoft Access Lock File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Hồ LACCDB là một tập tin khóa tạo ra bởi Access 2007, chương trình cho phép người dùng tạo ra cơ sở dữ liệu quan hệ, giao diện front-end, và báo cáo. Nó chứa ổ khóa cơ sở dữ liệu để ngăn chặn ghi đè bất ngờ hoặc xóa với nhiều người dùng đồng thời.

What is a LACCDB file?

An LACCDB file is a lock file created by Access 2007, a program that allows users to create relational databases, front-end interfaces, and reports. It contains database locks to prevent unexpected overwrites or deletions with multiple concurrent users.

Cách mở .LACCDB file

Để mở file .LACCDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LACCDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LACCDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LACCDB do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Access 2019
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .LACCDB

File .LACCDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *