LAN File

? Cách mở file .LAN? Những phần mềm mở file .LAN và sửa file lỗi. Convert N/A LAN file sang định dạng khác.

.LAN File Extension

   
File name LAN File
File Type ERDAS LAN File
Nhà phát triển ERDAS
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (13 Bình chọn)

File .LAN là file gì?

LAN là GIS Files - ERDAS LAN File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ERDAS.

tập tin GIS sử dụng như là định dạng chuẩn cho các phiên bản cũ của phần mềm xử lý không gian địa lý ERDAS, cũng như các ứng dụng GIS khác; chứa một hình ảnh raster, thường có một hình ảnh vệ tinh; thay thế bằng định dạng ERDAS IMAGINE (.IMG).

What is a LAN file?

GIS file used as the standard format for older versions of ERDAS geospatial processing software, as well as other GIS applications; contains a raster image, often of a satellite image; replaced by the ERDAS IMAGINE (.IMG) format.

Cách mở .LAN file

Để mở file .LAN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LAN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LAN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LAN do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Corte
  • Corte
  • Learn About Life Science - Animals
  • Landscape

Chuyển đổi file .LAN

File .LAN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *