LANG File

? Cách mở file .LANG? Những phần mềm mở file .LANG và sửa file lỗi. Convert Text LANG file sang định dạng khác.

.LANG File Extension

   
File name LANG File
File Type 1Minecraft Language File
Nhà phát triển Mojang
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (108 Bình chọn)

File .LANG là file gì?

LANG là Game Files - 1Minecraft Language File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Mojang.

tập tin Một LANG là một tập tin tài nguyên trò chơi được sử dụng bởi Minecraft, một trò chơi mở kết thúc mà cho phép người chơi tạo và khám phá thế giới 3D. Nó tiết kiệm cho một danh sách các cặp chuỗi chìa khóa-giá trị mà các menu bản đồ trò chơi, thành tích, và các đối tượng trò chơi khác để tên trong một ngôn ngữ nhất định. file LANG được sử dụng cho nội địa hóa.

What is a LANG file?

A LANG file is a game resource file used by Minecraft, an open-ended game that allows players to create and explore 3D worlds. It saves a list of key-value string pairs that map game menus, achievements, and other game objects to names in a given language. LANG files are used for localization.

Cách mở .LANG file

Để mở file .LANG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LANG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LANG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LANG do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Mojang Minecraft
  • Mojang Minecraft
  • Notepad++
  • Media Player Classic
  • Buddi
  • Buddi

Chuyển đổi file .LANG

File .LANG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *