LASSO File

? Cách mở file .LASSO? Những phần mềm mở file .LASSO và sửa file lỗi. Convert N/A LASSO file sang định dạng khác.

.LASSO File Extension

   
File name LASSO File
File Type Lasso Database-Driven Web Page
Nhà phát triển LassoSoft
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .LASSO là file gì?

LASSO là Web Files - Lasso Database-Driven Web Page, dưới định dạng N/A được phát triển bởi LassoSoft.

trang Web động có thể bao gồm Lasso (LDML) mã; có thể truy cập thông tin cơ sở dữ liệu sử dụng lệnh Lasso; có thể được tích hợp vào các trang web tạo ra với Dreamweaver hoặc GoLive, hoặc xây dựng từ đầu sử dụng Lasso Professional.

What is a LASSO file?

Dynamic Web page that may include Lasso (LDML) code; can access database information using Lasso commands; may be integrated into websites created with Dreamweaver or GoLive, or built from scratch using Lasso Professional.

Cách mở .LASSO file

Để mở file .LASSO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LASSO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LASSO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LASSO do người dùng đóng góp.

  • Panic Coda 2
  • LassoSoft Lasso
  • LassoSoft Lasso
  • Web browser

Chuyển đổi file .LASSO

File .LASSO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *