LASTLOGIN File

? Cách mở file .LASTLOGIN? Những phần mềm mở file .LASTLOGIN và sửa file lỗi. Convert N/A LASTLOGIN file sang định dạng khác.

.LASTLOGIN File Extension

   
File name LASTLOGIN File
File Type Minecraft User Credential File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.6 ★ (10 Bình chọn)

File .LASTLOGIN là file gì?

LASTLOGIN là Encoded Files - Minecraft User Credential File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin chứa tên người dùng và các thông tin mật khẩu của người sử dụng cuối cùng để sử dụng trình chạy để đăng nhập vào trò chơi Minecraft mã hóa; tìm thấy trong C / Users / User / AppData / Roaming / minecraft.

What is a LASTLOGIN file?

Encrypted file containing the username and the password credentials of the last user to use the launcher to log into the Minecraft game; found in C/Users/User/AppData/Roaming/minecraft.

Cách mở .LASTLOGIN file

Để mở file .LASTLOGIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LASTLOGIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LASTLOGIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LASTLOGIN do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .LASTLOGIN

File .LASTLOGIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *