LATEX File

? Cách mở file .LATEX? Những phần mềm mở file .LATEX và sửa file lỗi. Convert Text LATEX file sang định dạng khác.

.LATEX File Extension

   
File name LATEX File
File Type LaTeX Document
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .LATEX là file gì?

LATEX là Text Files - LaTeX Document, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Tài liệu chuẩn bị bởi LaTeX, một hệ thống sắp chữ chất lượng cao; thường được sử dụng cho các tài liệu kỹ thuật và khoa học, nhưng có thể được sử dụng cho nhiều hình thức khác của xuất bản.

What is a LATEX file?

Document prepared by LaTeX, a high-quality typesetting system; often used for technical and scientific documents, but can be used for many other forms of publishing.

Cách mở .LATEX file

Để mở file .LATEX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LATEX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LATEX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LATEX do người dùng đóng góp.

  • Skim
  • MiKTeX
  • MiKTeX
  • TeXworks
  • LaTeX Editor
  • Texmaker
  • Texmaker
  • LyX/Mac

Chuyển đổi file .LATEX

File .LATEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *