LAY File

LAY là Data Files - 1Tecplot Layout File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Tecplot.

.LAY File Extension

   
File name LAY File
File Type 1Tecplot Layout File
Nhà phát triển Tecplot
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (10 Bình chọn)

File .LAY là file gì?

LAY là Data Files - 1Tecplot Layout File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Tecplot.

Sơ đồ bố trí tập tin được tạo ra bởi Tecplot, một tính toán khoa học và chương trình trực quan; tiết kiệm cách bố trí hình ảnh của một âm mưu (file .PLT) trong không gian làm việc; chứa hướng dẫn làm thế nào để hiển thị các âm mưu cũng như các thiết lập để xác định sự xuất hiện của mỗi khung.

What is a LAY file?

Diagram layout file created by Tecplot, a scientific computation and visualization program; saves the visual layout of a plot (.PLT file) in the workspace; contains instructions for how to display the plot as well as settings that define each frame's appearance.

Phần mềm mở file .LAY

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LAY do filegi.com tổng hợp.

  • Tecplot 360
  • Pro/ENGINEER
  • Pro/ENGINEER
  • ArchiCAD
  • Sprint-Layout
  • RikCAD
  • RikCAD

Chuyển đổi file .LAY

           

File .LAY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *