LAY File

? Cách mở file .LAY? Những phần mềm mở file .LAY và sửa file lỗi. Convert Binary LAY file sang định dạng khác.

.LAY File Extension

   
File name LAY File
File Type 1Tecplot Layout File
Nhà phát triển Tecplot
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (10 Bình chọn)

File .LAY là file gì?

LAY là Data Files - 1Tecplot Layout File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Tecplot.

Sơ đồ bố trí tập tin được tạo ra bởi Tecplot, một tính toán khoa học và chương trình trực quan; tiết kiệm cách bố trí hình ảnh của một âm mưu (file .PLT) trong không gian làm việc; chứa hướng dẫn làm thế nào để hiển thị các âm mưu cũng như các thiết lập để xác định sự xuất hiện của mỗi khung.

What is a LAY file?

Diagram layout file created by Tecplot, a scientific computation and visualization program; saves the visual layout of a plot (.PLT file) in the workspace; contains instructions for how to display the plot as well as settings that define each frame's appearance.

Cách mở .LAY file

Để mở file .LAY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LAY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LAY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LAY do người dùng đóng góp.

  • Tecplot 360
  • Pro/ENGINEER
  • Pro/ENGINEER
  • ArchiCAD
  • Sprint-Layout
  • RikCAD
  • RikCAD

Chuyển đổi file .LAY

File .LAY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *