LAYOUT File

? Cách mở file .LAYOUT? Những phần mềm mở file .LAYOUT và sửa file lỗi. Convert Text LAYOUT file sang định dạng khác.

.LAYOUT File Extension

   
File name LAYOUT File
File Type 1Code::Blocks Workspace Layout File
Nhà phát triển Code Blocks
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (20 Bình chọn)

File .LAYOUT là file gì?

LAYOUT là Settings Files - 1Code::Blocks Workspace Layout File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Code Blocks.

hỗ trợ ứng dụng tập tin được tạo ra bởi Code :: Blocks, một mã nguồn mở phát triển phần mềm IDE cho C / C ++; lưu các thiết lập bố trí cho không gian làm việc của nhà phát triển, chẳng hạn như các tập tin đã được mở và nơi họ được bố trí; lưu với một tập tin .CBP (Code :: Blocks dự án) và được sử dụng để khôi phục lại cách bố trí không gian làm việc cho dự án.

What is a LAYOUT file?

Application support file created by Code::Blocks, an open source software development IDE for C/C++; saves layout settings for the developer's workspace, such as which files were open and where they were positioned; saved with a .CBP (Code::Blocks project) file and used to restore the workspace layout for the project.

Cách mở .LAYOUT file

Để mở file .LAYOUT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LAYOUT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LAYOUT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LAYOUT do người dùng đóng góp.

  • Adobe Premiere Pro
  • Adobe Premiere Elements
  • Adobe Premiere Elements
  • Adobe Premiere Pro CC
  • Sage Reporting Engine
  • Chief Architect Premier
  • Chief Architect Premier

Chuyển đổi file .LAYOUT

File .LAYOUT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *