LAYOUTDESIGNER File

? Cách mở file .LAYOUTDESIGNER? Những phần mềm mở file .LAYOUTDESIGNER và sửa file lỗi. Convert N/A LAYOUTDESIGNER file sang định dạng khác.

.LAYOUTDESIGNER File Extension

   
File name LAYOUTDESIGNER File
File Type QuickBooks Layout Designer File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .LAYOUTDESIGNER là file gì?

LAYOUTDESIGNER là Data Files - QuickBooks Layout Designer File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Intuit.

Tập tin được tạo ra bởi QuickBooks, một ứng dụng quản lý tài chính; chứa một mẫu tùy chỉnh của một hóa đơn, biên nhận bán hàng, ước tính, bản ghi nhớ tín dụng, tuyên bố, hoặc đơn đặt hàng có thể được sử dụng với một tập tin công ty QuickBooks; tạo ra bởi các công cụ thiết kế Layout trong QuickBooks.

What is a LAYOUTDESIGNER file?

File created by QuickBooks, a financial management application; contains a customized template of an invoice, sales receipt, estimate, credit memo, statement, or purchase order that can be used with another QuickBooks company file; created by the Layout Designer tool in QuickBooks.

Cách mở .LAYOUTDESIGNER file

Để mở file .LAYOUTDESIGNER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LAYOUTDESIGNER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LAYOUTDESIGNER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LAYOUTDESIGNER do người dùng đóng góp.

  • Intuit QuickBooks for Mac

Chuyển đổi file .LAYOUTDESIGNER

File .LAYOUTDESIGNER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *