LB File

? Cách mở file .LB? Những phần mềm mở file .LB và sửa file lỗi. Convert Binary LB file sang định dạng khác.

.LB File Extension

   
File name LB File
File Type Lens Blur Project File
Nhà phát triển NexusHubs Software
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .LB là file gì?

LB là Raster Image Files - Lens Blur Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi NexusHubs Software.

Tập tin được tạo ra bởi Lens Blur, một ứng dụng cho phép người sử dụng để áp dụng hiệu ứng Bokeh hình ảnh; chứa một dự án, trong đó bao gồm một hình ảnh, các hiệu ứng tùy chỉnh, và bất kỳ cài đặt dự án.

What is a LB file?

File created by Lens Blur, an application that enables the user to apply Bokeh effects to images; contains a project, which consists of an image, customized effects, and any project settings.

Cách mở .LB file

Để mở file .LB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LB do người dùng đóng góp.

  • SolveIT!, The Financial Calculator
  • AmortizeIT
  • AmortizeIT

Chuyển đổi file .LB

File .LB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *