LBI File

? Cách mở file .LBI? Những phần mềm mở file .LBI và sửa file lỗi. Convert Binary LBI file sang định dạng khác.

.LBI File Extension

   
File name LBI File
File Type Dreamweaver Library Item
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .LBI là file gì?

LBI là Developer Files - Dreamweaver Library Item, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Thư viện được sử dụng bởi các chương trình Adobe như Dreamweaver, Flash, và Fireworks tập tin; lưu trữ một tài sản duy nhất từ ​​một bộ sưu tập thư viện lớn hơn; có thể là một hàm JavaScript, hình ảnh, hoặc một thành phần trang web khác.

What is a LBI file?

Library file used by Adobe programs such as Dreamweaver, Flash, and Fireworks; stores a single asset from a larger library collection; may be a JavaScript function, an image, or other Web page component.

Cách mở .LBI file

Để mở file .LBI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LBI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LBI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LBI do người dùng đóng góp.

  • Adobe Flash Professional CC
  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Adobe Fireworks
  • WindowsR Internet Explorer
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .LBI

File .LBI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *