LBI File

LBI là Developer Files - Dreamweaver Library Item, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

.LBI File Extension

   
File name LBI File
File Type Dreamweaver Library Item
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .LBI là file gì?

LBI là Developer Files - Dreamweaver Library Item, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Thư viện được sử dụng bởi các chương trình Adobe như Dreamweaver, Flash, và Fireworks tập tin; lưu trữ một tài sản duy nhất từ ​​một bộ sưu tập thư viện lớn hơn; có thể là một hàm JavaScript, hình ảnh, hoặc một thành phần trang web khác.

What is a LBI file?

Library file used by Adobe programs such as Dreamweaver, Flash, and Fireworks; stores a single asset from a larger library collection; may be a JavaScript function, an image, or other Web page component.

Phần mềm mở file .LBI

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LBI do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Flash Professional CC
  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Adobe Fireworks
  • WindowsR Internet Explorer
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .LBI

           

File .LBI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *