LBL File

? Cách mở file .LBL? Những phần mềm mở file .LBL và sửa file lỗi. Convert N/A LBL file sang định dạng khác.

.LBL File Extension

   
File name LBL File
File Type 1Now Contact Label Template
Nhà phát triển Now Software
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (21 Bình chọn)

File .LBL là file gì?

LBL là Page Layout Files - 1Now Contact Label Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Now Software.

tập tin một LBL chứa một mẫu nhãn được tạo ra bởi Bây giờ Liên, một chương trình dùng để sắp xếp thông tin liên lạc và các hoạt động ngày-to-ngày. Nó lưu trữ một bố cục in mẫu cho một nhãn, đó là hữu ích để tiết kiệm một thiết kế sẽ được sử dụng nhiều lần. Được nạp sẵn tùy chọn mẫu bao gồm "Avery 4010", "Avery A4 L7160", "bạn diễn 30251" và "Dymo Vận Chuyển 30256."

What is a LBL file?

An LBL file contains a label template created by Now Contact, a program used to organize contact information and day-to-day activities. It stores a template print layout for a label, which is helpful for saving a design that will be repeatedly used. Pre-loaded template options include "Avery 4010," "Avery A4 L7160," "CoStar 30251," and "Dymo Shipping 30256."

Cách mở .LBL file

Để mở file .LBL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LBL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LBL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LBL do người dùng đóng góp.

  • Now Contact
  • The Print Shop
  • The Print Shop
  • PrintMaster
  • Sage ACT
  • ZebraDesigner
  • ZebraDesigner

Chuyển đổi file .LBL

File .LBL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *