LBM File

? Cách mở file .LBM? Những phần mềm mở file .LBM và sửa file lỗi. Convert Binary LBM file sang định dạng khác.

.LBM File Extension

   
File name LBM File
File Type Deluxe Paint Bitmap Image
Nhà phát triển Electronic Arts
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (8 Bình chọn)

File .LBM là file gì?

LBM là Raster Image Files - Deluxe Paint Bitmap Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Electronic Arts.

Interchange File Format-Interleaved Bitmap (IFF-ILBM) tập tin; tạo ra bởi Deluxe Paint Electronic Arts', một trình soạn thảo đồ họa được phát triển cho hệ thống Amiga và sau đó chuyển đến các nền tảng khác.

What is a LBM file?

Interchange File Format-Interleaved Bitmap (IFF-ILBM) file; created by Electronic Arts' Deluxe Paint, a graphics editor developed for Amiga systems and later ported to other platforms.

Cách mở .LBM file

Để mở file .LBM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LBM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LBM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LBM do người dùng đóng góp.

  • fCoder Group Image Converter Plus
  • ACD Systems Canvas X 2019
  • ACD Systems Canvas X 2019
  • Corel PaintShop Pro 2020
  • XnView MP
  • ACDSee Pro
  • ACDSee Pro

Chuyển đổi file .LBM

File .LBM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *