LBR File

LBR là Compressed Files - LU Library Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.LBR File Extension

   
File name LBR File
File Type LU Library Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .LBR là file gì?

LBR là Compressed Files - LU Library Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

lưu trữ tập tin được tạo ra với LU, một trình lưu trữ tập tin cũ cho MS-DOS; lưu trữ như một thư viện các tập tin và không nén.

What is a LBR file?

File archive created with LU, an older file archiver for MS-DOS; stored as a library of files and not compressed.

Phần mềm mở file .LBR

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LBR do filegi.com tổng hợp.

  • The Print Shop Premier Edition
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Omnis
  • Micro-Cap
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LBR

           

File .LBR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *