LBR File

? Cách mở file .LBR? Những phần mềm mở file .LBR và sửa file lỗi. Convert N/A LBR file sang định dạng khác.

.LBR File Extension

   
File name LBR File
File Type LU Library Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .LBR là file gì?

LBR là Compressed Files - LU Library Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

lưu trữ tập tin được tạo ra với LU, một trình lưu trữ tập tin cũ cho MS-DOS; lưu trữ như một thư viện các tập tin và không nén.

What is a LBR file?

File archive created with LU, an older file archiver for MS-DOS; stored as a library of files and not compressed.

Cách mở .LBR file

Để mở file .LBR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LBR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LBR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LBR do người dùng đóng góp.

  • The Print Shop Premier Edition
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Omnis
  • Micro-Cap
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LBR

File .LBR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *