LBRN File

? Cách mở file .LBRN? Những phần mềm mở file .LBRN và sửa file lỗi. Convert XML LBRN file sang định dạng khác.

.LBRN File Extension

   
File name LBRN File
File Type LightBurn Project
Nhà phát triển LightBurn Software
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .LBRN là file gì?

LBRN là Settings Files - LightBurn Project, dưới định dạng XML được phát triển bởi LightBurn Software.

Hồ LBRN chứa một dự án tạo ra bởi LightBurn, một chương trình dùng để tạo và chỉnh sửa thiết kế có thể được cắt với một máy cắt laser. Nó lưu trữ thông tin trong định dạng XML về thiết kế, trong đó bao gồm hình ảnh nhập khẩu vào dự án, cùng với các thiết lập cho việc cắt giảm để làm cho thiết kế.

What is a LBRN file?

An LBRN file contains a project created by LightBurn, a program used to create and edit designs that can be cut with a laser cutter. It stores information in XML format about the design, which includes images imported into the project, along with settings for the cuts to make the design.

Cách mở .LBRN file

Để mở file .LBRN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LBRN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LBRN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LBRN do người dùng đóng góp.

  • LightBurn

Chuyển đổi file .LBRN

File .LBRN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *