LBT File

? Cách mở file .LBT? Những phần mềm mở file .LBT và sửa file lỗi. Convert N/A LBT file sang định dạng khác.

.LBT File Extension

   
File name LBT File
File Type FoxPro Label Memo
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .LBT là file gì?

LBT là Text Files - FoxPro Label Memo, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa các ghi chú văn bản về một định nghĩa nhãn (file .LBX) được sử dụng bởi FoxPro

What is a LBT file?

Contains textual notes about a label definition (.LBX file) used by FoxPro

Cách mở .LBT file

Để mở file .LBT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LBT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LBT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LBT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual FoxPro
  • ZebraDesigner
  • ZebraDesigner
  • NiceLabel Pro
  • NiceLabel SE
  • SATO Label Gallery Free
  • SATO Label Gallery Free

Chuyển đổi file .LBT

File .LBT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *