LBU File

? Cách mở file .LBU? Những phần mềm mở file .LBU và sửa file lỗi. Convert N/A LBU file sang định dạng khác.

.LBU File Extension

   
File name LBU File
File Type Cloaked Affiliate Link Builder Settings File
Nhà phát triển Curry K. Software
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .LBU là file gì?

LBU là Settings Files - Cloaked Affiliate Link Builder Settings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Curry K. Software.

nộp Cài đặt cho một trang web tạo ra với Cloaked Affiliate Liên kết Builder, một chương trình để tạo liên kết liên kết che giấu; lưu cấu hình thông tin cho một trang web chứa các liên kết liên kết mặc áo choàng.

What is a LBU file?

Settings file for a website created with Cloaked Affiliate Link Builder, a program for creating cloaked affiliate links; stores configuration information for a website that contains cloaked affiliate links.

Cách mở .LBU file

Để mở file .LBU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LBU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LBU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LBU do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • ASDRAW
  • ASDRAW

Chuyển đổi file .LBU

File .LBU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *