LCF File

? Cách mở file .LCF? Những phần mềm mở file .LCF và sửa file lỗi. Convert N/A LCF file sang định dạng khác.

.LCF File Extension

   
File name LCF File
File Type ArchiCAD Library Container File
Nhà phát triển Graphisoft
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (17 Bình chọn)

File .LCF là file gì?

LCF là CAD Files - ArchiCAD Library Container File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Graphisoft.

Cửa hàng một hệ thống hoàn chỉnh các thư viện sử dụng bởi ArchiCAD, một chương trình thiết kế kiến ​​trúc; có thể bao gồm đối tượng cá nhân, cấu trúc thư mục, các file .PLA, và các tập tin LCF khác.

What is a LCF file?

Stores a complete hierarchy of libraries used by ArchiCAD, an architectural design program; may include individual objects, folder structures, .PLA files, and other LCF files.

Cách mở .LCF file

Để mở file .LCF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LCF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LCF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LCF do người dùng đóng góp.

  • Graphisoft ArchiCAD
  • CodeWarrior
  • CodeWarrior
  • Laser App Enterprise
  • TeraPad
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander

Chuyển đổi file .LCF

File .LCF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *