LCK File

? Cách mở file .LCK? Những phần mềm mở file .LCK và sửa file lỗi. Convert N/A LCK file sang định dạng khác.

.LCK File Extension

   
File name LCK File
File Type Program Lock File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (51 Bình chọn)

File .LCK là file gì?

LCK là Misc Files - Program Lock File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Hồ LCK là một tập tin kiểm soát truy cập sử dụng để "khóa" một cơ sở dữ liệu hoặc tập tin khác khỏi bị mở hoặc thay đổi bởi nhiều người dùng cùng một lúc. Nó ngăn chặn người dùng từ những thay đổi vô tình ghi đè lên và tham nhũng dữ liệu càng tốt. file LCK thường mở khi các tập tin không được sử dụng và bị khóa khi người dùng đang làm việc trên các tập tin.

What is a LCK file?

An LCK file is an access control file used to "lock" a database or other file from being opened or changed by more than one user at a time. It prevents users from accidentally overwriting changes and possible data corruption. LCK files are typically open when the file is not in use and locked when a user is working on the file.

Cách mở .LCK file

Để mở file .LCK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LCK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LCK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LCK do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Photo Gallery
  • Hancom Office Hanword
  • ArchiCAD
  • ArchiCAD

Chuyển đổi file .LCK

File .LCK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *