LCM File

? Cách mở file .LCM? Những phần mềm mở file .LCM và sửa file lỗi. Convert N/A LCM file sang định dạng khác.

.LCM File Extension

   
File name LCM File
File Type Lipikar Custom Map File
Nhà phát triển Lipikar
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .LCM là file gì?

LCM là Data Files - Lipikar Custom Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Lipikar.

tập tin dữ liệu sử dụng để tải hoặc tiết kiệm Tuỳ chỉnh FontMaps trong Lipikar, một đa ngôn ngữ công cụ authoring máy tính để bàn; chứa FontMap tọa ma trận cho 255 ký tự của bất kỳ cửa sổ bitmap font chữ; có một kích thước tập tin cố định 1,82 KB (1872 bytes).

What is a LCM file?

Data file used to load or save Custom FontMaps in Lipikar, a multi-language desktop authoring tool; contains FontMap matrix coordinates for the 255 characters of any windows bitmap font; has a fixed file size of 1.82 KB (1872 bytes).

Cách mở .LCM file

Để mở file .LCM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LCM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LCM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LCM do người dùng đóng góp.

  • ArchiCAD
  • LiveMaker
  • LiveMaker
  • LiveMaker3
  • RikCAD
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander

Chuyển đổi file .LCM

File .LCM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *